Stefan Hanna's podcast


Modet att prioritera

By Stefan Hanna

Published on 11/01/20

6m33s listen

Makt lockar många människor. Makt innebär inflytande att påverka i större utsträckning än andra. Mäktigast av alla är de som kontrollerar störst finansiella och materiella resurser på vår jord. De finansiella musklerna styrs i hög utsträckning av mycket förmögna människor. De materiella resurserna i form av militär och poliskrafter styrs av länder. I många länder är de mycket förmögna och de som kontrollerar militär och polis samma människor. Maktambitioner har alltid funnits hos människor. Vår historia är full av berättelser om maktkamper, i det lilla och i det stora. Att vilja ha makt är inte samma sak som att man är lämplig att ha makt. En av de viktigaste egenskaperna hos meriterade ledare med makt är att de klarar av att prioritera. Det är svårt att prioritera. I en värld med begränsade resurser är det dock nödvändigt. Särskilt politiker är idag inte tillräckligt duktiga på att våga prioritera. Varje försök att tydligt prioritera blir en mer eller mindre smärtsam opinionsstorm i både gammel- och ny media. Jag fick en av mina första ordentliga träningar i förmågan att prioritera under min militärtjänstgöring. I samband med en krigshändelse med många skador och dödsfall krävs krassa prioriteringar när man arbetar sig fram mellan döda och skadade kroppar. I Hans Roslings bok Factfullness bjuder han också på skarpa exempel på varför man måste göra svåra prioriteringsval. I hans fall handlade det om riktiga prioriteringar om vilka patienter man skulle försöka rädda och vilka som lämnades att dö. Livet är fullt av prioriteringsbehov. Vissa är svårare än andra. De skickligaste ledarna är mästare på att prioritera. Svensk sjukvård, eller sjukvården generellt i världen, blir allt duktigare på att bota sjukdomar och att laga skador. Det är ett fantastiskt faktum. Ett annat faktum är att i varje samhälle på vår jord är över 80% av sjukvårdskostnaderna kopplade till multisjuka äldre. I Sverige växer antalet bland våra äldsta invånare kraftigt. Det är positivt men bland dem finns också dessa 80% vilket innebär att volym som vanligt får många konsekvenser. Att sjukvården också kan bota mycket mer för varje dag som går innebär att vi alla som drabbas vill ha den vård som är möjlig. Ur ditt och mitt perspektiv oavsett vad den kostar. På toppen av ovan har vi i Sverige de senaste åren hjälpt miljontals människor varav många med behov av många former av vård. Inte minst traumavård i olika former. Benjamin Kalischer Wellander, GP, skriver mycket läsvärt nedan om vad som är viktigast för att komma till rätta med många av de problem sjukvården lider av. Det handlar om politiskt mod att prioritera bland begränsade resurser i en värld där fler och fler insatser kan erbjudas om personal och pengar finns. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna som mot en stor andel av Sveriges befolkning representerar regeringsmakten. Det är hög tid att Sverige får en regering som lägger allt fokus på att stötta näringslivsutvecklingen parallellt med att ”lappa och laga” alla kvalitetsbrister som offentliga uppdrag idag brottas med. Nedan bifogade SVT/Novus mätning talar sitt eget tydliga språk. Gör om! Gör rätt! http://stefanhanna.blogspot.com/2020/01/...

About this podcaster

Stefan Hanna

Stefan Hanna

Father, friend, coach, citizen, citizens representative and a businessman.

Ask me a question

Call my Politicast number to record a question that might be included in a future episode:

+46766862908

Don't miss the next episode!

Subscribe for free and get this podcaster's next episode delivered to the email address of your choice.

Subscribe for free and get the next episode in your inbox.