Podcast cover

En giftfri miljö

06/03/19 • 11m1s

Marlene Burwicks Pod

by Marlene Burwick Marlene Burwick


Episode notes

Riksdagen behandlade i förra veckan betänkandet från Miljö- och jordbruksutskottet om Kemikaliepolitiken. Här kan du lyssna till mitt anförande där jag lyfter vikten av att skärpa den globala kemikaliestrategin, vässa EU:s arbete och lagstiftning och låta Sverige vara en förebild vad gäller att skydda människor och miljö från exponering av farliga ämnen.