Podcast cover

Folkrörelse eller pasokisering - socialdemokratins vägval

05/12/18 • 34m16s

Marlene Burwicks Pod

by Marlene Burwick Marlene Burwick


Episode notes

Om 2000-talet ska bli socialdemokratins andra århundrade behöver svensk arbetarrörelse lära sig av sina europeiska syskons väg. Jag samtalar med Peter Gustavsson om den artikel han skrivit i ämnet och också om den bok som är på gång.