Marlene Burwicks Pod


Utgiftsområde 20 - FRAMTID

By Marlene Burwick

Published on 19/12/18

11m46s listen

Igår behandlades utgiftsområde 20, Allmän miljö- och naturvård i riksdagen. Det skulle kunna ha rubriken ”FRAMTID”, då det handlar om politiska åtgärder för att våra barn ska ha en framtid.

About this podcaster

Marlene Burwick

Marlene Burwick

Socialdemokrat och riksdagsledamot från Uppsala. Ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet.

Ask me a question

Call my Politicast number to record a question that might be included in a future episode:

+46766860762

Don't miss the next episode!

Subscribe for free and get this podcaster's next episode delivered to the email address of your choice.

Subscribe for free and get the next episode in your inbox.