Podcast cover

Utgiftsområde 20 - FRAMTID

19/12/18 • 11m46s

Marlene Burwicks Pod

by Marlene Burwick Marlene Burwick


Episode notes

Igår behandlades utgiftsområde 20, Allmän miljö- och naturvård i riksdagen. Det skulle kunna ha rubriken ”FRAMTID”, då det handlar om politiska åtgärder för att våra barn ska ha en framtid.