Stefan Hanna's podcast


Bubbeltillvaro bidrar inte till demokratisk vitalisering

By Stefan Hanna

Published on 19/11/19

5m54s listen

Nästan alla ”gammel- och nysvenskar” börjar förstå att vi behöver vitalisera vår demokrati och motivera fler erfarna och ansvarsfulla att tjäna som ledande politiker. De allra flesta har idag insett att volym har betydelse och allt fler invånare i Uppsala och övriga Sverige börjar inse att det är kunskaps och erfarenhetsbrist bland våra politiska beslutsfattare som är ett huvudproblem idag. Dagens politiska system, nuvarande formen av demokrati, kommer inte att ändras av sig själv. Den nuvarande formen kommer att försvaras av de allra flesta som är en del av den. Särskilt dem som redan sitter vid "grytorna". För att säkerställa den demokratiska vitalisering som behövs krävs nya positiva demokratiska krafter, nya partier som bygger på principer som säkerställer kunskap och erfarenhet bland våra ledande politiska företrädare. Bara i Region Uppsala prognostiseras ett underskott på en halv miljard kronor under 2019! En halv miljard kronor! Vi måste säkerställa kompetens att styra stora verksamheter som till exempel Region Uppsalas sjukvård och kollektivtrafik. Om vi hade haft kunniga och erfarna politiska företrädare hade Sverige aldrig gått så fel i migrations- och integrationspolitiken. Såg i morse återigen på delar av serien ”Skuldfällan”. Där uttalades några viktiga ord: ”Att lösa sina problem genom att vägra se dem är ingen bra idé.” Det gäller i allra högsta grad även många ledande politiker. Lena Melin, Aftonbladet, fullständigt pulvriserar S, C, L, M, MP och KD i nedan artikel. Hon är onödigt ”snäll” mot V, de har fortfarande inte modet att entydigt erkänna problemen med parallellsamhällen. Och den ansvarslösa migrationspolitiken är främst på grund av MP, C och V. Ja, Sverige har förvaltats uselt de senaste åren. Priset betalar inte välersatta politiker, det betalar allt fler som råkar illa ut när de sociala klyftorna växer och parallellsamhällen stärks. Jag kan dock försäkra Melin om att en grupp människor som inte är smartare än folket och ska de klara av att vara smartare än företagsamma kriminella? http://stefanhanna.blogspot.com/2019/11/...

About this podcaster

Stefan Hanna

Stefan Hanna

Father, friend, coach, citizen, citizens representative and a businessman.

Ask me a question

Call my Politicast number to record a question that might be included in a future episode:

+46766862908

Don't miss the next episode!

Subscribe for free and get this podcaster's next episode delivered to the email address of your choice.

Subscribe for free and get the next episode in your inbox.