Stefan Hanna's podcast


Bidragsträsk som rånas

By Stefan Hanna

Published on 02/02/20

5m49s listen

Jag och många med mig ondgör sig regelbundet över onödig byråkrati. Onödig byråkrati ska bort! All byråkrati är dock inte dålig, det är viktigt att också förstå. Byråkrati innebär också förhoppningsvis jämlika och rättvisa myndighetsprocesser. Byråkrati kan många gånger innebära mycket rättssäkrare ärendehantering. Byråkrati kan minska korruption. Byråkrati har sina fördelar men all onödig byråkrati ska självklart avvecklas. Även byråkratiska system behöver utvecklas och kontrolleras. De senaste åren har det blivit uppenbart för de flesta att våra bidragssystem kraftigt utsätts för kriminalitet. Det måste självklart motverkas, då det både stjäl pengar från våra mest behövande invånare samt göder kriminella enskilda eller organiserade kriminella grupper. Jag lyfte för tio år sedan upp hyenadräkter som ett lämpligt plagg för dessa kriminella...... (ironisk). Straffas hårt ska de som stjäl hundra tusentals kronor från våra bidragssystem. Många stjäl för många miljoner kronor. Att jag anser att våra bidragssystem ska moderniseras är ovidkommande i detta sammanhang. Fusk och kriminalitet är fusk och kriminalitet och ska inte tolereras. Att tycka att det "rör sig om så få % av bidragen som berör ”fusk" vittnar om oförmåga att förstå att andelar av något kan vara väldigt mycket i absoluta tal. Kontrollsystem behövs, konsten är att göra dem så kostnadseffektiva som möjligt. Och straffen för välfärdsbrotten tillräckligt avskräckande. http://stefanhanna.blogspot.com/2020/02/...

About this podcaster

Stefan Hanna

Stefan Hanna

Father, friend, coach, citizen, citizens representative and a businessman.

Ask me a question

Call my Politicast number to record a question that might be included in a future episode:

+46766862908

Don't miss the next episode!

Subscribe for free and get this podcaster's next episode delivered to the email address of your choice.

Subscribe for free and get the next episode in your inbox.