Stefan Hanna's podcast


Investeringar för konkurrenskraft

By Stefan Hanna

Published on 31/10/19

4m29s listen

Att säkerställa en bra infrastruktur för näringslivet avgör om ett samhälle utvecklas positivt eller negativt. Det vet alla kompetenta ledare. Närhet till kompetenta människor, eller lätt praktiskt utvecklingsbara människor, tillhör den viktiga infrastrukturen. Infrastrukturen av humankapital. För ett samhälle som vill vara generellt framgångsrikt är det ett måste att ha hög kunskaps och kompetensnivå hos sin befolkning. Lyckas man med det kan man också bli en attraktiv plats att flytta till för andra samhällens stjärnor. Inget nytt under solen, så har det alltid fungerat. Idag levererar svenska grundskolor och gymnasieskolor på tok för dåliga studieresultat bland våra barn och unga. Det är dåligt för våra barn och unga men också mycket allvarligt för vårt unika samhälle. Vi tappar som samhälle konkurrenskraft. Enskilda människor berövas möjligheten att nå sin fulla förmåga. Trots att massor av våra resurser i Uppsala och Sverige går till investeringar i utbildning får vi oacceptabel utdelning på alla dessa miljarder per år. Den dåliga avkastningen på alla skolmiljarder är ett stort politiskt misslyckande. Det är vi politiker som är ansvariga för stora delar av skolverksamheten i Sverige. Inga andra. I Uppsala går runt hälften av alla kommunala skatter till skolan. Det är många miljarder kronor. Och i konkurrensens södra geografiska riktning har vi högst kommunal skatt. Ändå rankas Uppsalas skolverksamhet som 265 av landets 290 kommuner. Det är en ranking utförd av Lärarförbundet. Uppsala! Det är självklart helt oacceptabelt. Självklart kan Uppsala mycket bättre. Uppsala måste investera mycket bättre i skolverksamheten. Nästan vem som helst inser att kommunen behöver ett nytt politiskt ledarskap. http://stefanhanna.blogspot.com/2019/10/...

About this podcaster

Stefan Hanna

Stefan Hanna

Father, friend, coach, citizen, citizens representative and a businessman.

Ask me a question

Call my Politicast number to record a question that might be included in a future episode:

+46766862908

Don't miss the next episode!

Subscribe for free and get this podcaster's next episode delivered to the email address of your choice.

Subscribe for free and get the next episode in your inbox.