Stefan Hanna's podcast


Sverigebilden är komplex

By Stefan Hanna

Published on 13/10/19

3m11s listen

Det är spännande att höra människor som gnäller över att politiker i opposition ständigt kritiserar dem som tagit sig ansvaret att inom demokratins ramar styra. Det är en okunnig syn på tänkta demokratiska spelregler. När politiker är överens kanske det får uppmärksamhet av media. Oftast enbart genom att de styrande får medialt utrymme. Det är när politiker och politiska partier har olika uppfattningar som naturliga konflikter uppstår. Det är också olikheter som gör att partier attraherar olika väljare. Så länge konflikterna är tydliga och konstruktiva är det bra för demokratin. Oppositionens uppgift är, utöver att ge konstruktivt motstånd när det finns sakpolitiska olikheter, att granska dem som styr. Anna Dahlberg, Expressen, efterlyser en mer nyanserad bild av Sverige. Det finns mycket bra med Sverige men utvecklingen inom mycket viktiga sakområden är i nuläget negativ. I opposition är det då viktigt att konstruktivt föreslår bättre vägar framåt. Att förtiga en negativ utveckling hjälper oss inte att göra om och göra nytt för att säkra en bättre framtid. http://stefanhanna.blogspot.com/2019/10/... https://www.expressen.se/ledare/anna-dah...

About this podcaster

Stefan Hanna

Stefan Hanna

Father, friend, coach, citizen, citizens representative and a businessman.

Ask me a question

Call my Politicast number to record a question that might be included in a future episode:

+46766862908

Don't miss the next episode!

Subscribe for free and get this podcaster's next episode delivered to the email address of your choice.

Subscribe for free and get the next episode in your inbox.