Stefan Hanna's podcast


Tro och hopp

By Stefan Hanna

Published on 29/10/19

5m43s listen

Det är tveklöst utmanande tider, även om börsutvecklingen signalerar annat. Den kortsiktiga situationen är främst ett resultat av bristande placeringsalternativ. Nobelpristagaren i ekonomi Robert Shiller brukar pricka konjunkturerna rätt. Han säger nu att alla varningslampor blinkar rött. Ja, ja konjunkturer kommer och går. Vissa platser utvecklas bättre än andra. De som utvecklas bättre än andra har en utvecklingskulturoch ett ledarskap som tidigt ser och tar i växande problem. Tyvärr har vi saknat det ledarskapet under en längre tid i Sverige. Det gör det nödvändiga städarbetet mycket tyngre. Samtidigt känner jag en stark framtidstro och starkt framtidshopp. Vi kan återigen se till så att de viktigaste utvecklingsindikatorerna i ett samhälle pekar i rätt riktning. Det enda som krävs är ett mycket mer ansvarsfullt politiskt ledarskap med tydligt fokus på invånarnytta. http://stefanhanna.blogspot.com/2019/10/... http://stefanhanna.blogspot.com/2019/10/...

About this podcaster

Stefan Hanna

Stefan Hanna

Father, friend, coach, citizen, citizens representative and a businessman.

Ask me a question

Call my Politicast number to record a question that might be included in a future episode:

+46766862908

Don't miss the next episode!

Subscribe for free and get this podcaster's next episode delivered to the email address of your choice.

Subscribe for free and get the next episode in your inbox.