Stefan Hanna's podcast


Språket ”stupid”

By Stefan Hanna

Published on 28/01/20

5m25s listen

Lyckad integration är omöjlig utan goda kunskaper i svenska. Som jag tjatat om det genom åren. Jag har argumenterat för en betydligt bättre integrationspolitik i många år. Och fört fram tydliga konkreta förbättringsförslag. Inte minst är det dags att sluta mesa och ställa tydliga krav i utbyte mot allt stöd vi ger till invandrare som fått rätt att stanna i Sverige men som inte är självförsörjande. Det gemensamma samhället har ett stort ansvar att erbjuda förutsättningarna för att lära sig svenska. Det är dock ett stort ansvar på invandrade att också anstränga sig maximalt för att lära sig det svenska språket. Alla inser att det nästan är omöjligt att få ett jobb i Sverige utan att kunna lite svenska. Och den som kan allt bättre svenska har allt större förutsättningar att bli självförsörjande. Det är hög tid att ändra Socialtjänstlagen så att vi kan villkora möjligheten till försörjningsstöd. Villkora till faktiska kompetenskrav. Jag bryr mig inte om att människor år efter år deltar på SFI om de aldrig lär sig ok svenska. Vi måste få villkora försörjningsstöd till faktiska kompetensförflyttningar samt till faktiska arbetsresultat. Det är mycket rimligt och dessutom bättre än nu för alla. Bara exemplet med alla tolkar idag är provocerande. Varför erbjuder vi gratis tolkning till människor som varit över tio år i Sverige? Är jag en hemsk människa nu? Tvärt om! Det är alla mesar som är hemska! De bidrar inte till vettig integration och de bidrar inte till en ekonomiskt hållbar framtid. Nedan artikel från valrörelsen 2014 exemplifierar väl hur uselt ledarskapet inom framförallt partier i liberala förpackningar tacklat språkets centrala roll för bättre integration. https://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/cen... Hamid Zafar är en klok man, och kompetent om tillståndet i skolan. Han är också en modig debattör i PK Sverige. Hans tydliga och skarpa krönikor inger hopp. Björn Ranelid beskriver nedan tydligt hur viktigt det är att lära sig rimlig svenska i Sverige. Människor som bott i Sverige i tjugo, trettio och fyrtio år och har bristfälliga eller rent av dåliga kunskaper i det svenska språket får snäva ramar när de söker arbete. De har svårt att klara av korrespondens med olika myndigheter och de bör kunna läsa och förstå information från lärare som undervisar deras barn. Det är ett enormt handikapp i många avseenden som är värre än en amputerad arm eller förlorad syn på ett öga. Kunskaper och färdigheter i svenska i skrift och tal för individer som bor och arbetar i Sverige kan inte nog betonas. Betydelsen och vikten av detta kan inte värderas i pengar. http://stefanhanna.blogspot.com/2020/01/...

About this podcaster

Stefan Hanna

Stefan Hanna

Father, friend, coach, citizen, citizens representative and a businessman.

Ask me a question

Call my Politicast number to record a question that might be included in a future episode:

+46766862908

Don't miss the next episode!

Subscribe for free and get this podcaster's next episode delivered to the email address of your choice.

Subscribe for free and get the next episode in your inbox.