Stefan Hanna's podcast


Vi måste bryta knarkutvecklingen

By Stefan Hanna

Published on 12/11/19

3m48s listen

Under flera års tid har jag lyft, i olika sammanhang, att narkotikaproblematiken kraftigt breder ut sig i Sverige. Inte minst bland våra barn och unga där tyvärr farligt liberala förhållningssätt fått ett fäste. Det är utmärkt att Andes Öfvergård och TV4 försöker öppna ögonen hos många fler om att vi faktiskt har en mycket oroande ökning av nyttjande av narkotika i Sverige. Se den nya ”serie” som TV4 nu lanserar! Jag har sedan flera år lyft att narkotikaanvändningen är ett allt större problem bland våra unga. Det är uppenbart att gott om pengar genereras inom narkotikahandeln eftersom de brottsliga organiserade gängen bara tycks växa. Och att de växer är inte konstigt eftersom utanförskapsproblematiken bara ökar och ökar i Sverige. Tacka Sveriges riksdag för det! Nu har till exempel Danmark återinfört gränskontroller mot Sverige för att bättre försöka skydda sig från svenska organiserade kriminella. De två enskilt största inkomstkällorna för de farligaste organiserade brottslingarna är narkotika och bidragsbrott. Och varje år förstörs inte bara unga människors liv av narkotika beroende, många människor dör årligen av narkotikamissbruk. De politiska ungdomsförbund som driver legalisering av narkotika beskriver väl att de fortfarande inte är mogna för riktigt ansvarsfulla uppdrag. Stefan Sintéus, polischef i Skåne/Malmö. Sintéus och hans poliskollegor kämpar och kämpar i ständig uppförsbacke med uselt stöd från lagstiftarna i Sveriges riksdag. 2015, strax innan folkvandringsvågen till Sverige, träffade jag bland annat Stefan Sintéus på Malmö polisstation. Jag genomförde på egen bekostnad en studiebesöksrunda i utanförskapsområden i Malmö, Göteborg, Södertälje och i Stockholm. Jag ville skapa mig en ordentlig känsla för sakläget. Turnébesöken blev i Rosengård, Södra Sofielund, Bergsjön, Biskopsgården, Ronna, Fittja och Rinkeby. Jag träffade Polis, Socialtjänsten, kommunala fastighetsbolag, centrumfastighetsägare, rektorer och boende. Det var mycket värre än jag trodde, och jag hade låga förväntningar. TV4 reportern Ann Tiberg pratade i morse om att oppositionens roll i stor utsträckning handlar om att vara konstruktivt kritisk. Stefan Sintéus berättade om många konkreta och mycket konstruktiva lagförändringar som Polisen uppvaktat riksdag/regering med. Flera av dem som först den senaste tiden tagits på allvar. Fastighetsförvaltarna, socialarbetarna, rektorerna och lärarna har gott om konstruktiva förslag. Invånarna och de yrkeskunniga bär på mängder av konstruktiva förbättringsförslag. Helt klart är att dagens politiska arbetssätt inte har en tillräckligt stark verklighetsförankring. http://stefanhanna.blogspot.com/2019/11/...

About this podcaster

Stefan Hanna

Stefan Hanna

Father, friend, coach, citizen, citizens representative and a businessman.

Ask me a question

Call my Politicast number to record a question that might be included in a future episode:

+46766862908

Don't miss the next episode!

Subscribe for free and get this podcaster's next episode delivered to the email address of your choice.

Subscribe for free and get the next episode in your inbox.