Stefan Hanna's podcast


Basvärderingar centrala i ett framgångsrikt samhällsbygge

By Stefan Hanna

Published on 12/02/20

6m9s listen

Vi lever alla i mångkulturella sammanhang. Alla grupperingar av människor formar en egen kultur i sitt förhållningssätt till varandra, på ett eller annat sätt. Vare sig vi är flera generationers svensk, andra generationens svensk eller helt ny i Sverige lever vi våra liv i många olika kulturella sammanhang. Familjer har egna kulturer, föreningar har egna kulturer, arbetsplatser har egna kulturer och nationer har generella egna kulturer. Med andra ord lever vi i mångkulturella sammanhang. Samtidigt är det viktigt att inse att ett starkt och jämlikt demokratiskt samhälle behöver byggas utifrån en tydlig baskultur som också finns uttryckt i demokratiskt framarbetade lagar. Lagar, värderingar, som det inte är ok att bryta emot och som ledande folkvalda tydligt ska stå upp för. Inga undantag. Vi vet alla att det finns många generationers svenska och nysvenskar som bryter mot baskulturen. Så kommer det alltid att vara. Det stora flertalet gör det dock inte om det politiska ledarskapet är tydliga med vad samhällets basvärderingar är. Och att ledarna i ett kulturellt sammanhang själva lever som de lär. I min bok "En stund på jorden" skriver jag mycket om detta. http://stefanhanna.blogspot.com/2020/02/...

About this podcaster

Stefan Hanna

Stefan Hanna

Father, friend, coach, citizen, citizens representative and a businessman.

Ask me a question

Call my Politicast number to record a question that might be included in a future episode:

+46766862908

Don't miss the next episode!

Subscribe for free and get this podcaster's next episode delivered to the email address of your choice.

Subscribe for free and get the next episode in your inbox.