Stefan Hanna's podcast


Jämlikhetssträvan för att säkra ett rimligt rättvist samhälle

By Stefan Hanna

Published on 10/11/19

6m47s listen

De som inte förstår att jämställdhetsarbetet är mycket viktigt, för ett samhälle som vill vara framgångsrikt och rimligt rättvist för alla sina invånare, är både okunnig om beteendevetenskap och ekonomi. ”Poängen är helt enkelt att när man frågar sig om jämlikheten sätter sin prägel på ett samhälle så är det mer intressant att titta på skiktningar i befolkningens breda lager än på makten hos en liten elit. Hur stor är skillnaden mellan grannar eller mellan stadsdelar? Ett borgerligt samhälle utmärks snarare av en stark medelklass, det vill säga en tydlig skiktning, än en liten stark överklass. Ojämlika samhällen tenderar att i högre grad utmärkas av misstro och därmed höga kostnader både för att göra affärer och genomdriva gemensamma politiska projekt.” Socialdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som tycker att alla jordens folkgruppsflaggor och vissa symbolflaggor ska ingå i Uppsala kommuns flaggningspolicy. Det är ett oklokt och okunnigt förhållningssätt till att förbättra en misslyckad integrationspolitik. De enda flaggor som kommunen borde bygga gemenskap runt är Uppsala kommuns, Sveriges, EUs och FNs. Jag har inga problem med regnbågsflaggan men tro det eller ej både Sveriges rikes lag, EUs värdegrund och FNs uttryckta mänskliga rättigheter inkluderar regnbågsflaggans toleranta symbolvärde. Fokus på Uppsala kommuns samt Sveriges flagga är bäst för att stärka vår gemenskap. Kommunens flagga, och Sveriges flagga, är också invandrares symboler. Det är mycket korkat att inte förstå hur viktig en gemensam och inkluderande symbol som ett lands flagga kan vara. Och det är korkat att inte förstå att det är viktigt att lära sig det språk som finns i ett land om man kommer att vara där mycket under överskådlig tid. I min bok ”En stund på jorden” lyfter jag upp exempel på vad som krävs för att bryta den misslyckade integrationspolitiken. http://stefanhanna.blogspot.com/2019/11/...

About this podcaster

Stefan Hanna

Stefan Hanna

Father, friend, coach, citizen, citizens representative and a businessman.

Ask me a question

Call my Politicast number to record a question that might be included in a future episode:

+46766862908

Don't miss the next episode!

Subscribe for free and get this podcaster's next episode delivered to the email address of your choice.

Subscribe for free and get the next episode in your inbox.