Stefan Hanna's podcast


Samförstånd genom konstruktiva dialoger

By Stefan Hanna

Published on 17/01/20

4m41s listen

Dialoger och förmåga att försöka förstå Vissa ondgör sig över att jag lät mig intervjuas av SwebbTV. Är det inte tragiskt att polariseringen gått så långt att allt för många inte längre förstår att människor med olika perspektiv och tro går den bästa gemensamma framtiden till mötes om vi träffas, och lyssnar till varandra. På vilket sätt skapar vi fler broar än river dem om meningsmotståndare inte respekterar att vi är många som i varierande grad tycker olika? På vilket sätt kan man få vänstermänniskor att förstå att allmännyttan inte blir god med vänsterpolitik? På vilket sätt kan man få inskränkta människor att förstå att godhet eller ondska inte sitter i hudfärg, etnisk tillhörighet, trosuppfattning eller sexuell läggning? Än i vår tid använder vissa metoden att döda sina meningsmotståndare. Dem av oss som kallar sig civiliserade, vi argumenterar och försöker få så många som möjligt av fria människor att hålla med. Den starka polarisering vi hamnat i är korkad och leder inte vårt unika samhälle mot attraktion och konkurrenskraft. Nedan bifogar jag en digital artikel i UNT om mitt deltagande i SwebbTV. Eftersom inte UNT låter sina prenumeranter av "gammeltidningen" läsa artikeln har jag bifogat den i sin helhet i slutet av detta blogginlägg. Om huvudambitionen i ett samhälle är att uppnå samförstånd mellan många människor måste man mötas och respektfullt försöka påverka varandra, och förhoppningsvis enas om kompromisser. Vad är motsatsen till samförstånd? Tror du att osämja och konflikter löser problem? Under ett års tid försökte jag få igång konfliktlösningar mellan mig och ett litet antal C i Uppsala. Det gick inte, de ville inte försöka. Personligen anser jag att liknande beteende är både ointelligent och korkat. http://stefanhanna.blogspot.com/2020/01/...

About this podcaster

Stefan Hanna

Stefan Hanna

Father, friend, coach, citizen, citizens representative and a businessman.

Ask me a question

Call my Politicast number to record a question that might be included in a future episode:

+46766862908

Don't miss the next episode!

Subscribe for free and get this podcaster's next episode delivered to the email address of your choice.

Subscribe for free and get the next episode in your inbox.