Politicast: Uppsala


Kommunens upphandlingar om samhällsbetalda tjänster

This episode is part of the Mohamad Hassans podcast podcast.

By Mohamad Hassan

Published on 08/10/19

3m16s listen

Situationen med samhällsbetalda transporter (färdtjänst, resor till och från daglig verksamhet och skolskjutsar) har inte varit bra. Uppsalabor har inte fått sina transporter i tid. Jag fick en interpellation i fullmäktige 2019-10-07 om själva upphandlingen av transporterna och i mitt svar gav jag en förklaring om tillvägagångssättet och om hur det blev som det blev. Med facit i hand borde aktören kommit igång senare - man kanske borde valt ett bättre datum som passat när de nått rätt kapacitet. Nu har vi löst det med att koppla in andra aktörer, men långsiktigt borde vi självklart börja ställa krav på att aktörer ska leva upp till de avtal de skrivit på vid dag ett.

About this podcast

Politicast: Uppsala

Politicast: Uppsala

En podcast om Uppsalas politik

What is this podcast?

Politicast: Uppsala is a thematic podcast, created from episodes published on the Politicast platform.

Don't miss the next episode!

Subscribe for free and get this podcast's next episode delivered to the email address of your choice.

Subscribe for free and get the next episode in your inbox.