Stefan Hanna's podcast


En demokrati i kris

By Stefan Hanna

Published on 26/11/19

5m23s listen

Gång efter gång efter gång under flera år gav jag Löfven gratisråd här på bloggen. Ordna en konferens med myndighetsföreträdare, experter, forskare och representanter från utanförskapsområden för att 1) få en liknande verklighetsuppfattning 2) försöka enas om problemlösningsförslag. Han lyssnade inte. Samtidigt säger den person som sitter på landets mesta resurser ”vi såg det inte komma...”. Hur var det möjligt att inte se hur utanförskapsproblematiken växte kraftigt? De som förblindas av sin egoism och inte kan se till Uppsalabornas och svenskarnas samlade bästa. De som inte förstår att vi behöver ett demokratiskt systemskifte där bland annat det personliga ansvaret bland politiker blir mer på riktigt. Utvecklingspartiet Demokraterna, UP, erbjuder inte bara väljarna attraktiv politik, vi kämpar för att demokratin ska förnyas, vitaliseras och bli konkurrenskraftig i förhållande till andra styrelseskick som vinner allt större framgångar. UP arbetar bland annat för att säkra generationsrättvisa. För att klara av det måste Uppsala och Sverige både anpassas till nya verkligheter fortare samtidigt som de som styr mycket bättre måste balansera kortsiktiga och långsiktiga ambitioner. Sten Widmalm. Professor i statskunskap, Uppsala universitet. Uppsala var under slutet av 1700-talet en plats där den då moderna tanken om demokrati växte fram. Peter Forsskål, en av Linnés lärjungar, var en drivande kraft och publicerade skriften ”Tankar om borgerliga friheten”. Demokratin som vi känner den är på stor dekis i hela västvärlden. Antingen nutidsanpassar vi den eller så kommer sannolikt, under överskådlig tid, andra styrelseskick att kraftigt dominera. Och påverka enskilda människors vardag och livsmöjligheter. ”År 1759 framställdes en mycket viktig skrift här i Uppsala: ”Tankar om borgerliga friheten.” Den skrevs av Peter Forsskål som var en av Linnés lärjungar som studerade juridik såväl som arabiska dialekter i Egypten. Forsskål gick bort i unga år, men skriften som han, trots motstånd, hann trycka innehöll politiskt banbrytande idéer.” ”Men i dag, mer än 250 år senare efter Forsskål skrift finns det anledning att uttrycka stark oro över demokratiutvecklingen.” http://stefanhanna.blogspot.com/2019/11/...

About this podcaster

Stefan Hanna

Stefan Hanna

Father, friend, coach, citizen, citizens representative and a businessman.

Ask me a question

Call my Politicast number to record a question that might be included in a future episode:

+46766862908

Don't miss the next episode!

Subscribe for free and get this podcaster's next episode delivered to the email address of your choice.

Subscribe for free and get the next episode in your inbox.