Politicast: Uppsala


Nytt politiskt parti - Utvecklingspartiet Demokraterna

This episode is part of the Stefan Hanna's podcast podcast.

By Stefan Hanna

Published on 21/10/19

4m20s listen

Framtiden kan bli attraktiv och konkurrenskraftig för Uppsalabor och svenskar i övrigt. Det sker inte av sig själv. Vi som lever här måste själva säkerställa att just vårat unika samhälle utvecklas attraktivt och konkurrenskraftigt. Konkurrenskraften, globalt, är helt avgörande för att säkra ett högt generellt välstånd för oss som lever i Uppsala och Sverige. Utvecklingspartiet Demokraterna, UP, vill och vet att vi kan bygga en attraktiv framtid tillsammans. För att klara av det måste vi tidigt se växande problem och lösa dem. Och vi måste snabbare och bättre förstärka möjligheter. http://stefanhanna.blogspot.com/2019/10/... https://mobil.unt.se/asikt/debatt/ett-ny...

About this podcast

Politicast: Uppsala

Politicast: Uppsala

En podcast om Uppsalas politik

What is this podcast?

Politicast: Uppsala is a thematic podcast, created from episodes published on the Politicast platform.

Don't miss the next episode!

Subscribe for free and get this podcast's next episode delivered to the email address of your choice.

Subscribe for free and get the next episode in your inbox.