Stefan Hanna's podcast


Sveriges flagga en enande symbol

By Stefan Hanna

Published on 26/09/19

2m16s listen

Sveriges flagga ska främst uppfattas som en symbol för de värdegrunder som Sveriges rikes lagar ger uttryck för. Trots att det finns kulturförnekare är sanningen att det finns en generellt svensk kultur. För att kraftigt förbättra svensk integration och inkludering av alla invandrade är det viktigt att fatta att svensk kultur är extrem enligt FNs värderingskartläggning. Och många av Sveriges invandrare de senaste 15 åren kommer från den mest annorlunda kulturen enligt samma kartläggning av FN. http://stefanhanna.blogspot.com/2019/09/...

About this podcaster

Stefan Hanna

Stefan Hanna

Father, friend, coach, citizen, citizens representative and a businessman.

Ask me a question

Call my Politicast number to record a question that might be included in a future episode:

+46766862908

Don't miss the next episode!

Subscribe for free and get this podcaster's next episode delivered to the email address of your choice.

Subscribe for free and get the next episode in your inbox.