Stefan Hanna's podcast


Mycket bättre integration är nödvändig

By Stefan Hanna

Published on 08/10/19

4m1s listen

Arbetskraftsinvandring till högkvalificerade jobb är mycket värdefullt för alla länder på vår jord. I en situation där allt fler befinner sig i långvarigt behov av försörjningsstöd och lever i ”papperslöshet” måste vi vara mycket restriktiva med anhöriginvandring. Det är helt fel att i nuläget där segregationen och utanförskapet växer göra undantag ifrån skyldigheten att långsiktigt bedömas klara krav på självförsörjning. Ylva Johansson lyckades inte i sina ministeruppdrag i Sverige. Jag tror inte hon kommer att lyckas med sina uppdrag inom EU. http://stefanhanna.blogspot.com/2019/10/...

About this podcaster

Stefan Hanna

Stefan Hanna

Father, friend, coach, citizen, citizens representative and a businessman.

Ask me a question

Call my Politicast number to record a question that might be included in a future episode:

+46766862908

Don't miss the next episode!

Subscribe for free and get this podcaster's next episode delivered to the email address of your choice.

Subscribe for free and get the next episode in your inbox.