Stefan Hanna's podcast


Mycket kan göras smartare

By Stefan Hanna

Published on 14/11/19

3m50s listen

Det är tveklöst så att vi måste få mer och bättre tjänster för alla de skatter vi betalar. Särskilt irriterande är det att en kommun som Uppsala har så höga kommunala skatter. En kommun som befinner sig mycket nära Arlanda och som är en del av en av världens mest intressanta och välmående områden, Mälardalen. Om du tar tåget mellan Uppsala kommun och Stockholms kommun är Uppsalas kommunskatt högst bland kommunerna längst sträckan. Och den är hög i jämförelse med liknande kommuner. Utan att vi får bättre offentligt finansierad service. Utan att vi har bättre basinfrastruktur än dem. Det finns inga skäl för oss skattebetalare att acceptera det. För att klara de stora utmaningar som Uppsala kommun, och övriga kommuner i Sverige, krävs att vi får både bättre och mer service för våra skattepengar. Det går självklart men det kräver tydliga planer och det kräver investeringar i till exempel ny teknologi som kraftigt kan bidra till att många kommunala administrativa verksamheter kan göras med mycket mindre personal samtidigt som läraryrken, omsorgsyrken och vårdyrken bemannas upp mer. I stor utsträckning kan det offentliga ansvaret stärkas genom att köpa tjänster från seriösa leverantörer som inte är offentliga. Samtidigt är det viktigt att vara mycket kvalitetsdriven när man upphandlar leverantörer. Det är också viktigt att faktiskt konstruktivt ifrågasätta i vilka verksamhetsformer en verksamhet bäst drivs inom. För vissa verksamheter är kanske aktiebolagsform olämplig men stiftelseform utmärkt. Få saker är ”svarta eller vita” i den ständigt föränderliga verkliga verkligheten. Helt klart är att konkurrens och mångfald under ordnade former garanterat kommer att erbjuda ett samhälles invånare mest för skattepengarna http://stefanhanna.blogspot.com/2019/11/...

About this podcaster

Stefan Hanna

Stefan Hanna

Father, friend, coach, citizen, citizens representative and a businessman.

Ask me a question

Call my Politicast number to record a question that might be included in a future episode:

+46766862908

Don't miss the next episode!

Subscribe for free and get this podcaster's next episode delivered to the email address of your choice.

Subscribe for free and get the next episode in your inbox.