Stefan Hanna's podcast


God Jul & En ny tid kräver en modern filosofisk ism

By Stefan Hanna

Published on 23/12/19

4m33s listen

Dagens riksdagspartier kommer inte att bidra till en vitalisering av vår demokrati. Som så ofta är de som befinner sig i ett system sällan tillräckligt intresserade av att förändra det. För att vår demokrati ska vitaliseras och stärkas krävs nya politiska rörelser som attraherar många invånare. Och nya politiska krafter som också erbjuder tydliga demokratiska vitaliseringsförslag. Utvecklingspartiet Demokraterna är en sådan ny politisk kraft. Om vi leker med tanken att dagens partier i Sveriges riksdag överlever i valet 2022 är det lätt att inse att vi har fått en ”intressant” och komplex demokratisk situation med två nya ”block”. Ett block med Vänsterpartiet som stödparti till Socialdemokrater, Centerpartister och Miljöpartister och ett block med Sverigedemokrater som stödparti till Moderater, kristdemokrater och Liberaler. I det sannolika scenariet är det min bedömning att Sverige under en längre tid fortsätter att ha det politiskt rörigt och att det blir blocket med SD som stödparti som försöker ratta på Rosenbad. Det vill säga så det hade kunnat bli redan 2018 om inte framförallt Centerpartiet gjorde som de gjorde. För mig är det helt klart att Sveriges framtid är onödigt dyster om V och MP får fortsätta att påverka regeringsmakten. Tack vare Centerpartiets agerande kan förhoppningsvis MPs helt oacceptabelt oproportionella inflytande över politiken i Sverige brytas. I samband med nästa val kommer inte Moderaterna längre bry sig om att försöka räkna in Centerpartiet i ett regeringsunderlag. Det är nästan en komisk utveckling med tanke på den retorik mot Socialdemokraterna Centerpartiets partiledning ägnade sig åt i valrörelsen 2018. Så går det när ledningar saknar förmåga till strategiskt konsekvenstänkande. http://stefanhanna.blogspot.com/2019/12/... Många människor har problem med att skilja mellan sak och person. Det är alltid av ondo för viktiga debatter när den förmågan saknas bland debattörer. Visst kan det vara lätt att ta åt sig personligen av att till exempel en kommun misslyckats att få mycket bättre skolresultat om man suttit vid makten under flera år. Ofta har jag märkt att det hänger ihop med oförmågan att blanda känslor med tillräckligt mycket logik. Att till exempel inte noga lyssna på vad en vänsterpartist eller SDare säger för att man är mentalt blockerad av att de företräder något ”ont” är inte konstruktivt. Det beteendet kan med fördel kallas demokratiskt korkat. Och inom politiken är oppositionens roll att tydligt kritisera det man tycker att det politiska styret gör, och konstruktivt föreslå bättre lösningar. Visst kan det vara så att de politiska partierna har en bred samsyn om hur olika uppdrag ska lösas, det kan vara bra. Bäst är ändå om det alltid finns en spänst mellan olika perspektiv och önskemål. Det tvingar i den bästa av världar de som styr att tänka till ordentligt innan de fattar sina beslut. Oppositionen när den fungerar som bäst är, precis som media, en kraft för att minimera okloka vägval. Oavsett vilka partier som försöker styra, eller som finns representerade i en demokratisk församling, är det alltid viktigt att respektera folkets vilja, och majoritetsbeslut. Allt annat är ett stort förakt för demokratins grunder. I tider som nu då vänstern och liberalt kopplade politiska krafter tappar invånarkraft är det intressant att se hur svårt till exempel dagens liberala och socialistiska partier har att acceptera att de inte längre lyckas attrahera mycket stora delar av befolkningen. De anser att folket är korkat. Om de verkligen vill förändra dagens trender skulle det vara klokt om många av dessa partiers företrädare tar sig en ordentlig koll i en spegel. Skulden till dagens frustration och oro bland invånarna ligger främst hos socialister och liberaler som inte lyckats paketera sin politik på ett bra sätt. En del av svaret på varför det skett är sannolikt att ismerna socialism, liberalism och konservatism tappat sitt "bäst före datum" bland många invånare. De tidigare framgångsrika filosofiska ismerna behöver ersättas av något modernare. Inget konstigt med det, nya tider kräver modernare förhållningssätt. Och redan idag finns massor av filosofiska ismer, varav få lyckats få ett ordentligt genomslag. http://stefanhanna.blogspot.com/2019/12/...

About this podcaster

Stefan Hanna

Stefan Hanna

Father, friend, coach, citizen, citizens representative and a businessman.

Ask me a question

Call my Politicast number to record a question that might be included in a future episode:

+46766862908

Don't miss the next episode!

Subscribe for free and get this podcaster's next episode delivered to the email address of your choice.

Subscribe for free and get the next episode in your inbox.