Stefan Hanna's podcast


Om alla som kan bidrar blir det bra

By Stefan Hanna

Published on 11/12/19

5m51s listen

Nästan alla i ett samhälle kan göra någon insats som är samhällsnyttig. I ett land där inga som befinner sig här lagligt svälter är det rimligt att varje vuxen arbetsför bjuds in i gemenskapen att vara värdeskapande. Väldigt många av våra +65 vill fortsätta att arbeta om villkoren för det är rimliga. Väldigt många av våra allt fler arbetslösa är arbetsföra, men saknar tillräckliga kompetenser som till exempel digitala färdigheter och språkkunskaper. För att klara de stora demografiska utmaningar Sverige har på bordet de kommande 20 åren måste många fler av våra arbetsföra snabbt både inkluderas på arbetsmarknaden men om man inte nått pensionsålder vara tvungen att mätbart prestera insatser för att kunna få försörjningsstöd. Och arbetskraftsinvandring av validerade experter, till välavlönade uppdrag, måste förenklas. Rättigheter måste alltid matchas mot tydliga skyldigheter. Det fattar alla som vill leva i väl fungerande och generella välfärdssamhällen. Det fattar alla som uppfostrat barn till väl fungerande vuxna. Ändå har det på många sätt inte varit PK att tala om både och. Det är minst lika viktigt att tala om skyldigheter som rättigheter. Människor växer upp i olika familje- och kulturmiljöer. Om insikten om det faktumet finns borde alla politiker i ett särskilt samhälle förstå att de också har ett bildningsuppdrag kopplat till upplysning om kopplingen mellan rättigheter och skyldigheter. En sådan skyldighet är att alla som på något sätt kan jobba också ska göra det. Och det offentliga systemet har en skyldighet att säkerställa att det alltid finns sådana insatser att utföra. http://stefanhanna.blogspot.com/2019/12/...

About this podcaster

Stefan Hanna

Stefan Hanna

Father, friend, coach, citizen, citizens representative and a businessman.

Ask me a question

Call my Politicast number to record a question that might be included in a future episode:

+46766862908

Don't miss the next episode!

Subscribe for free and get this podcaster's next episode delivered to the email address of your choice.

Subscribe for free and get the next episode in your inbox.