Podcast cover

Klimatdebatt i riksdagen

10/05/19 • 7m5s

Marlene Burwicks Pod

by Marlene Burwick Marlene Burwick


Episode notes

Vi hade idag en debatt i riksdagen med anledning av Klimatpolitiska rådets rapport. Efter debatten samtalade jag med Gunilla Svantorp.