Marlene Burwicks Pod


En rättvis klimatomställning - i hela landet

By Marlene Burwick

Published on 19/09/20

12m28s listen

I avsnittet går jag igenom klimatsatsningarna i budgeten för 2021. Investeringar som leder till jobb och att vi når miljö- och klimatmålen.

About this podcaster

Marlene Burwick

Marlene Burwick

Socialdemokrat och riksdagsledamot från Uppsala. Ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet.

Ask me a question

Call my Politicast number to record a question that might be included in a future episode:

+46766860762

Don't miss the next episode!

Subscribe for free and get this podcaster's next episode delivered to the email address of your choice.

Subscribe for free and get the next episode in your inbox.