Stefan Hanna's podcast


Målkonflikter finns alltid inom politikens verklighet

By Stefan Hanna

Published on 03/10/19

2m30s listen

Politik handlar mest om prioriteringar och hantering av målkonflikter. Samtidigt kan vi alla stundtals förundras av information från politiker som trots ansträngda tider ändå talar om satsningar... Så blir det om politik reduceras till ett PR spel. Helt klart är dock att det svenska politiska landskapet i snabb takt fortsätter att kraftigt ändras. Tänk att övriga riksdagspartier lyckats hantera sitt demokratiska uppdrag så dåligt att SDs stöd bland invånarna bara växer och växer. http://stefanhanna.blogspot.com/2019/10/...

About this podcaster

Stefan Hanna

Stefan Hanna

Father, friend, coach, citizen, citizens representative and a businessman.

Ask me a question

Call my Politicast number to record a question that might be included in a future episode:

+46766862908

Don't miss the next episode!

Subscribe for free and get this podcaster's next episode delivered to the email address of your choice.

Subscribe for free and get the next episode in your inbox.