Podcast cover

Ett hot mot demokratin

20/02/19 • 5m44s

Marlene Burwicks Pod

by Marlene Burwick Marlene Burwick


Episode notes

Närmare 25 procent av de förtroendevalda utsätts för trakasserier, hot och våld. Det är väldigt allvarligt och påverkar det demokratiska uppdraget.