Podcast cover

Ett hållbart EU

06/04/19 • 6m19s

Marlene Burwicks Pod

by Marlene Burwick Marlene Burwick


Episode notes

Hur ska transporterna i EU bli hållbara? Om det debatterade jag igår på en debatt anordnad av LRF inför EU-valet. Jag talade om vikten av ledarskap, tydliga och skarpa mål och att kombinera en ambitiös klimatpolitik med social rättvisa.