Marlene Burwicks Pod


Ett hållbart EU

By Marlene Burwick

Published on 06/04/19

6m19s listen

Hur ska transporterna i EU bli hållbara? Om det debatterade jag igår på en debatt anordnad av LRF inför EU-valet. Jag talade om vikten av ledarskap, tydliga och skarpa mål och att kombinera en ambitiös klimatpolitik med social rättvisa.

About this podcaster

Marlene Burwick

Marlene Burwick

Socialdemokrat och riksdagsledamot från Uppsala. Ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet.

Ask me a question

Call my Politicast number to record a question that might be included in a future episode:

+46766860762

Don't miss the next episode!

Subscribe for free and get this podcaster's next episode delivered to the email address of your choice.

Subscribe for free and get the next episode in your inbox.