Marlene Burwicks Pod


Cirkulär ekonomi

By Marlene Burwick

Published on 27/02/19

9m21s listen

Jag debatterade idag betänkandet Cirkulär ekonomi i riksdagen. Ska vi kunna bidra till en globalt hållbar användning av jordens resurser måste Sverige ta stort ansvar för att utveckla den resurseffektiva, cirkulära och biobaserade ekonomin.

About this podcaster

Marlene Burwick

Marlene Burwick

Socialdemokrat och riksdagsledamot från Uppsala. Ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet.

Ask me a question

Call my Politicast number to record a question that might be included in a future episode:

+46766860762

Don't miss the next episode!

Subscribe for free and get this podcaster's next episode delivered to the email address of your choice.

Subscribe for free and get the next episode in your inbox.