Podcast cover

Cirkulär ekonomi

27/02/19 • 9m21s

Marlene Burwicks Pod

by Marlene Burwick Marlene Burwick


Episode notes

Jag debatterade idag betänkandet Cirkulär ekonomi i riksdagen. Ska vi kunna bidra till en globalt hållbar användning av jordens resurser måste Sverige ta stort ansvar för att utveckla den resurseffektiva, cirkulära och biobaserade ekonomin.