Stefan Hanna's podcast


Dedikerade kommunpoliser, behövs de?

By Stefan Hanna

Published on 09/10/19

3m27s listen

Trygghetsfrågorna är av naturliga skäl mycket viktiga för de flesta invånare. Polismyndigheten har länge hanterats på ett dåligt sätt. Det är inte deras fel att bl a grov brottslighet och utanförskapsproblemen ökat kraftigt. Det är politiska beslut eller frånvaro av beslut som bär ansvaret. Och när vi förhoppningsvis stärker polisens förmåga måste också hela rättssystemets förmåga stärkas. Och det tar tid. Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk. Nedan hittar du mitt blogginlägg med en del intressanta resultat från några opinionsmätningar: http://stefanhanna.blogspot.com/2019/10/...

About this podcaster

Stefan Hanna

Stefan Hanna

Father, friend, coach, citizen, citizens representative and a businessman.

Ask me a question

Call my Politicast number to record a question that might be included in a future episode:

+46766862908

Don't miss the next episode!

Subscribe for free and get this podcaster's next episode delivered to the email address of your choice.

Subscribe for free and get the next episode in your inbox.