Stefan Hanna's podcast


Ledarlöst i tider i behov av ledarskap

By Stefan Hanna

Published on 21/01/20

6m30s listen

Ledarskap handlar om att gå före och visa vägen. I synnerhet politiskt ledarskap borde definitivt innebära modet att få före och visa vägen om man är ett parti representerat i demokratiska församlingar med gott om insyn i vad som händer i vårt samhälle. Särskilt de stora partierna och de som tagit på sig att sitta i styrande roller förväntar jag mig av har modet att leda. Att landets kommuners politiska ledningar väntade till "fem över tolv" med att skrika ut sitt missnöje över hur regeringen och riksdagen sköter sina uppdrag imponerar inte. En "blind höna" borde för flera år sedan ha insett vad som väntade. Och nu visar återigen regeringen och dess kompisar C och L exempel på uselt ledarskap av landet. Expressen beskriver det väl i nedan bifogade ledarartikel. Och varför gör Januarigänget helt plötsligt en "budgetkorrigering"? Jo, för att en majoritet i Sveriges riksdag med bland andra M och V planerade att begära högre anslag till kommunerna. Se gärna intervjun med M och Vs ekonomiska talespersoner från senaste Agenda i SVT. Regeringen kan inte anses uppvisa framgångsrikt ledarskap på något sätt. Det skulle inte förvåna mig om M, V och övriga som inte ingår i Januarigänget inom kort kommer med ett krav på ytterligare 6 miljarder i extra anslag till kommunerna. Om varje kommun i landet får lika mycket av dessa 6 miljarder motsvarar det 20,7 miljoner per kommun. Sannolikheten är noll att fördelningen blir på det sättet. Säg att varje kommun skulle få 600 kronor per invånare i extra "bidrag". Det skulle för Uppsala motsvara cirka 132 miljoner som kortsiktigt skulle rädda Uppsalas ekonomi. Täcker typ kortsiktigt skenande försörjningsstödskostnader. För Norsjö kommun skulle det innebära cirka 2,5 miljoner kronor mer. För Munkfors kommun cirka 2,3 miljoner mer. Staten måste ta ett större ansvar för de problem rikspolitiken skapat MEN samtidigt måste väldigt mycket reformeras i Sverige. Att tro att vi klarar av kraftigt höjda offentliga kostnader utan att de matchas av dagens skattenivåer från fler självförsörjande är dumt. Ledarskapet måste ha fokus på självförsörjning. http://stefanhanna.blogspot.com/2020/01/...

About this podcaster

Stefan Hanna

Stefan Hanna

Father, friend, coach, citizen, citizens representative and a businessman.

Ask me a question

Call my Politicast number to record a question that might be included in a future episode:

+46766862908

Don't miss the next episode!

Subscribe for free and get this podcaster's next episode delivered to the email address of your choice.

Subscribe for free and get the next episode in your inbox.