Stefan Hanna's podcast


Gör om! Gör rätt!

By Stefan Hanna

Published on 23/11/19

8m16s listen

Sverige är inte ”fullt” kopplat till invandring. Vi ska vara mycket välkomnande och tacksamma om globalt eftertraktad kompetens vill komma till Sverige och här hos oss bidra till vårt välståndsbygge. De är direkt självförsörjande och kan inom näringslivet vara avgörande för ett företags konkurrenskraft. Däremot kan vi inte under överskådlig tid hjälpa fler mycket lågutbildade och från mycket annorlunda kulturer i Sverige. Det får ligga på ”stopp” tills vi säkrat god leveransförmåga i välfärdens kärnuppdrag, kraftigt minskat utanförskapsproblematiken och påbörjat en hållbar väg för att bryta den kraftigt växande segregationen. Det är minst sagt pinsamt hur illa riksdagens övriga partier agerat och agerar i många frågor. Både nationellt och i kommuner. Det är idiotiskt att avvika från jämlikhetsprincipen. Hur kan man ge sådana ”straffsparkar” till SD? Ja, ja jag har slutat förvånas över särskilt S inkompetenta politiska ledarskap. Karin Pihl, GP, reflekterar klokt om sjukvårdens situation i Göteborg och Sverige i övrigt. I sin iver glömmer hon att ytterligare en grund till vårdbehovet är den kraftiga invandringen de senaste tio åren. Det faktumet och en allt äldre befolkning sätter omsorg och sjukvård under det kraftiga tryck den är. Det är ingen tvekan om att sjukvården på många sätt utsätts för vanstyre. Gunnar Wetterberg är en klok person och ger nedan några skarpa reflektioner på hur illa sjukvården hanteras. Det afrikanska uttrycket "fisken ruttnar från huvudet" kan väl inte tolkas på annat sätt än att vi invånare måste säkerställa ett kompetentare "fiskhuvud". Du vet väl att det är regionpolitiker som sitter högst upp i sjukvårdsverksamhetens ansvarskedja? Så är det. Och Göteborgs- och Stockholmsregionen är inte mycket sämre än Region Uppsala på att sköta sjukvårdsverksamheter. Förbättringspotentialen är enorm. Mycket kan förbättras fort, med ett kompetent politiskt ledarskap. Friskolesystemet i Sverige måste seriöst ses över. Det finns stora negativa effekter med dagens system och det måste åtgärdas. Det är självklart en sjuk ordning när en skola som Vetenskapsskolan i Göteborg inte skyndsamt stängs ner. http://stefanhanna.blogspot.com/2019/11/...

About this podcaster

Stefan Hanna

Stefan Hanna

Father, friend, coach, citizen, citizens representative and a businessman.

Ask me a question

Call my Politicast number to record a question that might be included in a future episode:

+46766862908

Don't miss the next episode!

Subscribe for free and get this podcaster's next episode delivered to the email address of your choice.

Subscribe for free and get the next episode in your inbox.