Lotta Olssons pod


Månghundraåriga vattendammar rivs utan hänsyn till konsekvenserna.

By Lotta Olsson

Published on 18/03/19

12m52s listen

I Laxå där Ylva von Sceele är moderat ledamot i kommunstyrelsen, som i många kommuner rivs månghundraåriga vattendammar, vilket Ylva hela tiden försökt motverka. Syftet med rivningen är att fiskar enligt EUs vattendirektiv ska kunna vandra i vattenlederna. Fiskar som inte kunnat vandra här under alla de hundratals år dammarna funnits. Rivningarna av dammarna får dock andra allvarliga konsekvenser, som översvämningar med stor förstörelse och risk för förorenat dricksvatten till storstaden Örebro. Risker man inte gjort någon konsekvensanslys på.

About this podcaster

Lotta Olsson

Lotta Olsson

Moderat Riksdagsledamot Örebro Län. Gillar människor, natur, kultur, utveckling, respekt och frihet.

Ask me a question

Call my Politicast number to record a question that might be included in a future episode:

+46766862612

Don't miss the next episode!

Subscribe for free and get this podcaster's next episode delivered to the email address of your choice.

Subscribe for free and get the next episode in your inbox.