Stefan Hanna's podcast


Som man bäddar får man ligga

By Stefan Hanna

Published on 06/01/20

5m33s listen

Jag verkligen älskar uttrycket "som man bäddar får man ligga". Så är det. Och det är något som nästan alla människor i den utvecklade världen kan förstå vad det innebär. Enkelt och glasklart. Att förstå att man får sova sämre om man har det dåligt bäddat, och en massa saker i sängen, förstår många. Det är att ändå ha en viss förståelse för konsekvenstänkande. Bland många av våra politiska ledare finns stor förbättringspotential vad avser förmåga till konsekvenstänkande. Nedan ledare i Expressen är ett tydligt exempel på hur oacceptabelt dagens regeringspartners (S, MP, C och L) agerar. Att människor på vidriga sätt utnyttjas i Sverige är ett oacceptabelt faktum. Andra konsekvenser av denna idiotiska migrationspolitiken är att den lagliga konkurrensen sätts ur spel, brottslighet stimuleras och moralen och etiken inom vårt samhälle bryts ner. En dysfunktionell riksdag och dåligt fungerande politiska processer. Det är illa att +60 åringarna är mycket få i Sveriges riksdag trots att de generellt både är mycket erfarna och en stor andel av vår befolkning. Det är illa att en så viktig arbetsgrupp, den som ska ta fram ett nytt förslag på migrationspolitik, bemannas med så oerfarna människor. Livserfarenhet är ett sätt att utveckla sitt konsekvenstänkande på. Akademisk metodträning, militärtjänst och ett aktivt idrottsliv bidrar också till ett utvecklat konsekvenstänkande. Om vi vill öka chanserna för att just vårt svenska samhälle ska utvecklas konkurrenskraftigt och attraktivt behöver vi rösta fram partier som säkerställer rimligt erfarna ledande företrädare. http://stefanhanna.blogspot.com/2020/01/...

About this podcaster

Stefan Hanna

Stefan Hanna

Father, friend, coach, citizen, citizens representative and a businessman.

Ask me a question

Call my Politicast number to record a question that might be included in a future episode:

+46766862908

Don't miss the next episode!

Subscribe for free and get this podcaster's next episode delivered to the email address of your choice.

Subscribe for free and get the next episode in your inbox.