Stefan Hanna's podcast


Bättre för de flesta

By Stefan Hanna

Published on 25/12/19

8m55s listen

Livet på jorden för människor utvecklas fantastiskt. Väldigt många får det bättre. Men stora maktförflyttningar mellan väst och öst äger rum. Och länder, och stora delar av dess befolkning, som inte klarar av att utvecklas konkurrenskraftigt får det mer och mer relativt sämre. Gång efter gång tvingas jag konstatera att politiken och samhället i stort har svårt att förhålla sig klokt till förebyggande kloka insatser. Insatser som påtagligt ökar lägstanivåerna i våra skolor, förebygger riskerna för sjukdomar, minskar sociala oroskostnader eller undviker allvarliga kvalitetsbrister. Årets Nobelpristagare i ekonomi har bland annat bevisat styrkan i decentralisering, att lokalt anpassade lösningar är viktiga samt att helt skattefinansierade insatser för våra fattigaste invånare kan vara samhällsnyttigt. Även länder som Sverige har mycket att lära av dessa kunskaper. ”Årets pristagare har introducerat ett nytt angreppssätt för att få tillförlitliga svar på hur man kan bekämpa global fattigdom. I korthet handlar det om att dela upp den stora frågeställningen i mindre, mer hanterbara, frågor – till exempel vilka specifika åtgärder som är mest effektiva för att förbättra elevers skolresultat eller barns hälsotillstånd. De har visat att man vanligen kan besvara sådana mindre, mer väldefinierade, frågor med hjälp av noggrant utformade experiment bland direkt berörda människor.” ”Forskningsrönen från pristagarna – och de forskare som följde i deras fotspår – har dramatiskt förbättrat vår förmåga att bekämpa fattigdom i praktiken. Som ett direkt resultat av en av deras studier har mer än fem miljoner indiska barn fått ta del av effektiva program med stödundervisning i skolan. Ett annat exempel är de kraftiga subventioner till förebyggande hälsovård som flera länder infört.” I dagens nya Sverige har vi återigen behov av smarta insatser som kraftigt minskar utanförskap och som bryter segregation. Sveriges politiker kan lära ett och annat av årets Nobelpristagare för att hitta smarta konkreta metoder som snabbare kan inkludera väldigt många nya invånare in i vårt mycket särskilda Sverige. Kanske kan metoder för specialpriser på hälsosamma frukter och grönsaker hjälpa till. Och kostnaderna för kollektivtrafiken bör tveklöst omprövas. Politik handlar om syn på hur ett samhälle bäst utformas. Om vilka vägval som leder bäst mot det samhälle man eftersträvar. Även svenska partier har kopplat till detaljer många olikheter om vad de vill åstadkomma och hur mycket de tror på enskilda människors förmåga. Patrik Kronqvist, Expressen, skriver nedan läsvärt om en intervju med två politiska skribenter. Självklart ska oppositionen kämpa för att deras lösningar för en bättre framtid ska få prövas. De som inte tror på socialism ska självklart bekämpa liknande politik. De som inte tror på kapitalism ska självklart bekämpa liknande politik. Och Januariöverenskommelsen är ur ett väljarperspektiv en vidrig politisk maktlösning. Idag tar inget politiskt parti fullt ansvar för den politik som drivs. Vissa partier älskar gratis, andra hatar det. Vissa partier tror på politik som respekterar samstämmig forskning, andra gör det inte. http://stefanhanna.blogspot.com/2019/12/...

About this podcaster

Stefan Hanna

Stefan Hanna

Father, friend, coach, citizen, citizens representative and a businessman.

Ask me a question

Call my Politicast number to record a question that might be included in a future episode:

+46766862908

Don't miss the next episode!

Subscribe for free and get this podcaster's next episode delivered to the email address of your choice.

Subscribe for free and get the next episode in your inbox.